VODバナー
  • 2019年2月27日(水)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 タチウオ 15~32 匹 65~117 cm 久里浜沖~観音崎沖水深70~180m
【波】普通 【水色】薄濁り 【水温】13℃
1日中船の釣果。食い順調でした。小型、中型、良型、大型交じりでした。
  • 2019年2月18日(月)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 タチウオ 6~16 匹 70~118 cm 観音崎沖水深80m
【波】普通 【水色】薄濁り 【水温】11.3℃
1日中船の釣果。良型主体。16匹が2人、2番手14匹が2人でした。
  • 2019年2月17日(日)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 タチウオ 0~24 匹 70~112 cm 観音崎沖水深80m
【波】普通 【水色】薄濁り 【水温】11℃
1日中船の釣果。2番手22匹、3番手20匹で連日順調です。良型、肉厚ですよ!
  • 2019年2月16日(土)
魚種 匹数 大きさ 重さ 特記 ポイント
1 タチウオ 13~21 匹 70~115 cm 観音崎沖水深80m
【波】普通 【水色】薄濁り 【水温】10.7℃
1日中船の釣果。良型主体で活発でした。2番手20匹が3人でした。
大正丸